HELP I CHI

HELP I RYWUN ARALL

SUT Y GALLWN HELPU

Gallwn eich helpu gydag unrhyw broblemau gydag alcohol a chyffuriau.

O gyngor i ffrindiau a theulu sy’n gofidio, i wybodaeth
am leihau eich risgiau pan fyddwch yn cymryd cyffuriau,
i ddarparu triniaeth a chymorth wrth adfer.

ADNODDAU

ADNODDAU

Rydym wedi casglu gwybodaeth ynghyd a fydd o ddefnydd i chi efallai. Trowch at y wybodaeth hon neu cysylltwch a byddwn yn helpu.

CYSYLLTWCH Â NI YN Y FFORDD YR YDYCH YN DYMUNO

Ffoniwch ni am ddim ar 0300 300 7000 rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener – y tu allan i’r oriau hyn, rhoddir cysylltiadau amgen i chi er mwyn cael cymorth, byddwch yn gallu gadael neges neu ofyn i rywun eich ffonio’n ôl. Gallwch hefyd gysylltu trwy gyfleuster sgwrsio byw, WhatsApp, ein sianelau cymdeithasol neu e-bost info@cavdas.co.uk.