CYSYLLTWCH NI

Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 5pm (ac eithrio Gwyliau Banc) a gallwch gysylltu â ni yn y ffordd sy’n addas i chi:

Ffoniwch, anfonwch neges WhatsApp neu anfonwch neges destun atom ar 0300 300 7000
Anfonwch neges atom ar Snapchat, Facebook neu Twitter

Anfonwch e-bost atom, info@cavdas.com. Os yw hynny’n haws, gallwch lenwi’r ffurflen isod. Gallai gymryd hyd at 48 awr i gael ymateb i’r ffurflen, felly os yw’n fater mwy brys na hynny, ffoniwch ni yn ystod oriau swyddfa neu ffoniwch 999 mewn argyfwng meddygol.

Sgwrsio byw
Os bydd angen help arnoch y tu allan i’r amseroedd hyn, gallwch ffonio ein rhif o hyd, lle y gallwch adael neges i ni, gofyn i ni eich ffonio’n ôl neu gael gwybodaeth bellach am ble i droi am help ar unwaith. Os yw’n argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Contact Details

Social Media

Get In Touch

Please fill out the following form fields and a member of staff will be in touch

"*" indicates required fields

Name*
Please enter a contact number
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.

Wyneb yn wyneb: gwybodaeth, cyngor a chymorth

Rydym yn hapus i drefnu eich cyfarfod mewn man lle y byddwch yn teimlo’n gyffyrddus.

Rhowch wybod i un o aelodau’r tîm yr hyn sy’n gweithio a gallwn ddod atoch chi, neu gallwch alw heibio neu gysylltu i wneud apwyntiad i gyfarfod yn un o’n lleoliadau mynediad hollol agoredm

7 Plas Sant Andreas CAERDYDD CF10 3BE

9:30am tan 4.30pm
Dydd Llun i ddydd Gwener

218 Heol y Bont-faen CAERDYDD CF5 1GX

10am to 4.30pm Dydd Llun i ddydd Gwener

2-10 Heol Holton Y BARRI CF63 4HD

10am tan 4.30pm
Dydd Llun i ddydd Gwener

Rhydym yn agor

9 – 5 Llun – Iau
9 – 4:30 Gwener

Y Lanfa
Cwrt St Clair
Stryd Gorllewin Bute
Caerdydd
CF10 5EN

Cysylltu CYP SPOC No:  07928 682552

Darparu nodwyddau a chwistrellau a phecynnau Naloxone, cyngor am leihau eich risgiau a gofalu am glwyfau:

Amserlen

Lleoliadau ar gael

98 Stryd Neville CAERDYDD CF11 6LS

2-10 Heol Holton Y BARRY  CF63 4HD

Yn agor

9:30am tan 3pm at Srryd Neville

9:30am tan 4pm at Heol Holton

Dydd Llun i dydd Gwener

Hyb adfer galw heibio

Gallwch alw heibio i’n hyb mynediad agored yng nghanol dinas Caerdydd i gael cymorth a chyfarfod eraill yn ein cymuned adfer.

Mae’n lle cyfeillgar a chyfrinachol lle y gallwch sgwrsio am beth bynnag sydd ar eich meddwl gydag eraill, gan gynnwys grwpiau cymorth cymheiriaid. A hefyd, cynhelir (gweithgareddau cymdeithasol) rheolaidd ac eang (dolen i’r amserlen) sydd ar gael ar-lein a wyneb yn wyneb.

Croeso i chi alw heibio unrhyw ddydd Iau rhwng (insert times) yn Eglwys Sant Ioan, Heol Sant Ioan, CAERDYDD CF10 1GL – neu ffoniwch ni ar 0300 300 7000 neu anfonwch e-bost at info@cavdas.com am ragor o wybodaeth.