Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Caerdydd a'r Fro / Cardiff and Vale Drug and Alcohol Service

Am GCACAF

Os hoffech chi siarad â rhywun am gael cymorth yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i chi'ch hun neu aelod o'r teulu, mae GCACAF wedi'i sefydlu i helpu.

Mae GCACAF yn helpu pobl i archwilio opsiynau triniaeth i'ch cefnogi chi i gyrraedd y man lle rydych chi eisiau bod.

About CAVDAS

If you would like to talk to someone about accessing help in Cardiff and the Vale of Glamorgan for yourself or a family member, CAVDAS is set up to help.

Whether it’s drugs or alcohol, CAVDAS is available for you. CAVDAS help people explore treatment options to support you to get you to a place where you want to be.

Cysylltwch / Contact

Gallwch gysylltu â GCACAF drwy / You can contact CAVDAS via email and telephone